Putování za Santinim - Kutná Hora - Sedlec (20.5.2023)

AKTUALIZACE 24.02.2023

 
Mimořádně bohatý doprovodný program pro vás připravil Hlízovský unikátní spolek, pořadatel pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem":
 
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele
 
Komentované prohlídky vnitřních prostor s Mgr. Karlem Vopařilem
(pro účastníky pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem" a individuálních tras pochodu "Putování za Santinim" za dobrovolné vstupné - příspěvek je ve prospěch farnosti Sedlec)
10:30 – 11:15
12:30 – 13:15
15:00 – 15:45 
 
Koncert sopranistky Jany Veberové (za dobrovolné vstupné - příspěvek je ve prospěch farnosti Sedlec)
14:00 – 14:40
 
Mše svatá (poděkování za úspěšnou realizaci 8 ročníků turistického pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem")
18:00 – 19:00
 
Prostranství před katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele
 
Výtvarná dílna sochařky MgA. Vlasty Samohrdové, při které vznikne za pomoci účastníků pochodu umělecké dílo
(zůstane vlastnictvím Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec)
10:00 – 16:00
 
Hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí
 
Individuální prohlídka vnitřních prostor (pro účastníky pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem" a individuálních tras pochodu "Putování za Santinim" za dobrovolné vstupné - příspěvek je ve prospěch farnosti Sedlec) 
9:00 – 18:00 hodin
Výstava v horní části kostela: stálá výstava obrazů (za dobrovolné vstupné - příspěvek je ve prospěch farnosti Sedlec)
9:00 – 18:00 hodin
 
Účastníci obou pochodů se při vstupu do Katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a Hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí prokáží účastnickým listem a na základě toho nebudou platit obvyklé vstupné. 
 
Kaňkovské vrchy nad Hlízovem
 
Výtvarná dílnička pro děti i dospělé Mgr. Lady Lisé z Hlízovského unikátního spolku
 
Rozcestí U Propadliny v Kaňkovských vrchách
 
Přírodovědný program spolku Denemark
 
Kaňk 
 
Kostel sv. Vavřince - výklad Malvíny Krepsové o historii obce a kostela
Centrum Mozaika - program spolku Kaňkovské sedlo
Centrum Mozaika - tematická výstava Knihovny Kutná Hora
 
Muzeum tabáku
 
Individuální prohlídka (vstupné zdarma)
10:00 – 16:00 hodin
 

AKTUALIZACE 03.02.2023

 
Akci pořádáme společně s 8. ročníkem pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem",
jehož pořadatelem je Hlízovský unikátní spolek, na trasách 7, 13, 20 a 32 km.
 
Start tras pochodu "Jarní putování se sv. Jakubemv kulturním domě Hlízov:
6:00 - 10:30 pro trasu 32 km
7:30 - 10:30 pro trasy 7, 13 a 20 km
 
Cíl pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem" a zároveň průběžný start a cíl individuálních tras pochodu "Putování za Santinim":
10:00 - 17:00 Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele
 
Popisy všech tras pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem":
- podrobný popis trasy obdržíte na startu pochodu
 
 
Absoventská vizitka pochodu:
 
(... připravujeme ...)
 
- !!! POZOR !!! - Vizitka není součástí startovného pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem" a není možné ji získat na startovní popis (propozice) tohoto pochodu!
- Vizitku získáte výhradně na průběžné kontrole / na startu / v cíli akce "Putování za Santinim" v Kutné Hoře - Sedlec
 
Razítko a odznak pochodu: