Putování za Santinim - Kutná Hora - Sedlec (20.5.2023)

AKTUALIZACE 25.05.2023

 
Účast na společné akci "Jarní putování se sv. Jakubem" a "Putování za Santinim":
 
Účastníci pochodu se startem v Hlízově ... 638
Účastníci pochodu se startem v Sedlci ... 45
Pořadatelé "Jarní putování se sv. Jakubem" ... 20
Pořadatelé "Putování za Santinim" ... 5
Účastníci geocachingových eventů ... 135  
Posluchači koncertu Jany Veberové (mimo účastníků s pamětním listem) ... 75 (celkem 150)
Podvečerní mše svatá ... 33
 
C e l k e m ... 951 účastníků
 
Děkujeme vám za účast a za vaši stálou přízeň a zájem o Santiniho památky!
 
Děkujeme za návštěvu v městě UNESCO Kutná Hora ... a o víkendu 24. - 25. června se budeme těšit na viděnou v městě UNESCO Žďár nad Sázavou!      
 

AKTUALIZACE 12.05.2023

 
Vstup do konventu kláštera (vlevo od katedrály) 
 
- Díky vstřícnosti majitele objektu firmy Philip Morris ČR a.s. bude 20.5. mimořádně otevřen pro účastníky pochodu prostor konventu bývalého cisterciáckého kláštera s unikátní výzdobou refektáře kláštera a dalších prostor od 11:15 do 13:00.
 
- Prohlídka konventu je zdarma a je možné ji absolvovat individuálně nebo se zúčastnit komentovaných prohlídek s průvodcem v délce 45 minut. Komentované prohlídky jsou pro skupiny po 25 osobách a začínají v 11:30, 11:45 a 12:15.
 
- Účast na komentovaných prohlídkách je možná pouze po předložení vstupenky, kterou zájemci získají od pořadatelů pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem" zdarma na startu v Hlízově nebo v cíli v Sedlci před katedrálou.
 
- Pokud si chcete zarezervovat určitý termín prohlídky, napište objednávku na mailovou adresu: info@hlizovskyspolek.cz .
 
- Každý účastník prohlídky je povinen dodržovat pokyny ostrahy objektu.
 
Muzeum tabáku
 
- Omlouváme se, prohlídky muzea jsou zrušeny z důvodu rekonstrukce objektu.
 

AKTUALIZACE 09.05.2023

 
Organizační pokyny:
 
- Díky vstřícnosti Římskokatolické farnosti Kutná Hora - Sedlec bude účastníkům akcí "Jarní putování se sv. Jakubem" a "Putování za Santinim" umožněn vstup do katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí za dobrovolné vstupné. 
 
- Účastníci požadující vstup za dobrovolné vstupné jsou povinni se prokázat pamětním listem (diplomem) akcí "Jarní putování se sv. Jakubem" nebo "Putování za Santinim". Pamětní list slouží pro jednorázový vstup a bude na pokladně označen na rubové straně razítkem navštíveného místa.
 
- Účastníci požadující vstup za dobrovolné vstupné jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců farnosti a respektovat, že z důvodu probíhajících stavebních prací bude kapacita kostnice výrazně omezená (max. 70 lidí v objektu) a že platící návštěvníci budou mít přednost.
 
Děkujeme za pochopení a vytvoření příjemné přátelské atmosféry!
 
Skvělá informace pro sběratele turistických vizitek:
 
V sobotu 20.5. bude možné získat tyto vizitky:
 
A-1077 / Jarní putování se sv. Jakubem 20.5.2023 (v ceně startovného pochodu Jarní putování se sv. Jakubem na startu v Hlízově)
 
A-1118 / Putování za Santinim - Kutná Hora - Sedlec 20.5.2023 (v ceně startovného akce Putování za Santinim před katedrálou v Sedlci)
 
V-229 / 300 let od úmrtí Jana Blažeje Santini-Aichla 1723 - 2023 (v katedrále v Sedlci a v infocentru Římskokatolické farnosti v Sedlci za běžnou cenu)
 
Pozvánka s propozicemi a trasami na Jarní putování se sv. Jakubem:
 
Detailní informace získáte na stránkách Hlízovského unikátního spolku
 

AKTUALIZACE 24.02.2023

 
Mimořádně bohatý doprovodný program pro vás připravil Hlízovský unikátní spolek, pořadatel pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem":
 
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele
 
Komentované prohlídky vnitřních prostor s Mgr. Karlem Vopařilem
(pro účastníky pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem" a individuálních tras pochodu "Putování za Santinim" za dobrovolné vstupné - příspěvek je ve prospěch farnosti Sedlec)
10:30 – 11:15
12:30 – 13:15
15:00 – 15:45 
 
Koncert sopranistky Jany Veberové (za dobrovolné vstupné - příspěvek je ve prospěch farnosti Sedlec)
14:00 – 14:40
 
Mše svatá (poděkování za úspěšnou realizaci 8 ročníků turistického pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem")
18:00 – 19:00
 
Prostranství před katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele
 
Výtvarná dílna sochařky MgA. Vlasty Samohrdové, při které vznikne za pomoci účastníků pochodu umělecké dílo
(zůstane vlastnictvím Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec)
10:00 – 16:00
 
Hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí
 
Individuální prohlídka vnitřních prostor (pro účastníky pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem" a individuálních tras pochodu "Putování za Santinim" za dobrovolné vstupné - příspěvek je ve prospěch farnosti Sedlec) 
9:00 – 18:00 hodin
Výstava v horní části kostela: stálá výstava obrazů (za dobrovolné vstupné - příspěvek je ve prospěch farnosti Sedlec)
9:00 – 18:00 hodin
 
Účastníci obou pochodů se při vstupu do Katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a Hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí prokáží účastnickým listem a na základě toho nebudou platit obvyklé vstupné. 
 
Kaňkovské vrchy nad Hlízovem
 
Výtvarná dílnička pro děti i dospělé Mgr. Lady Lisé z Hlízovského unikátního spolku
 
Rozcestí U Propadliny v Kaňkovských vrchách
 
Přírodovědný program spolku Denemark
 
Kaňk 
 
Kostel sv. Vavřince - výklad Malvíny Krepsové o historii obce a kostela
Centrum Mozaika - program spolku Kaňkovské sedlo
Centrum Mozaika - tematická výstava Knihovny Kutná Hora
 
Muzeum tabáku
 
Individuální prohlídka (vstupné zdarma)
10:00 – 16:00 hodin
 

AKTUALIZACE 03.02.2023

 
Akci pořádáme společně s 8. ročníkem pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem",
jehož pořadatelem je Hlízovský unikátní spolek, na trasách 7, 13, 20 a 32 km.
 
Start tras pochodu "Jarní putování se sv. Jakubemv kulturním domě Hlízov:
6:00 - 10:30 pro trasu 32 km
7:30 - 10:30 pro trasy 7, 13 a 20 km
 
Cíl pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem" a zároveň průběžný start a cíl individuálních tras pochodu "Putování za Santinim":
10:00 - 17:00 Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele
 
Popisy všech tras pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem":
- podrobný popis trasy obdržíte na startu pochodu
 
 
Absoventská vizitka pochodu:
 
 
- !!! POZOR !!! - Vizitka není součástí startovného pochodu "Jarní putování se sv. Jakubem" a není možné ji získat na startovní popis (propozice) tohoto pochodu!
- Vizitku získáte výhradně na průběžné kontrole / na startu / v cíli akce "Putování za Santinim" v Kutné Hoře - Sedlec
 
Razítko a odznak pochodu: