Putování za Santinim - Pražské stopy

AKTUALIZACE 17.10.2023 

 
Rekapitulace účasti na "Putování za Santinim - Pražské stopy":
 
Přednáška v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově ... cca 60 posluchačů
Event před Santiniho rodným domem U tří hvězd ... cca 100 účastníků
Přednáška v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána ... cca 80 posluchačů
 
Reportáž z Putování za Santinim v Praze v neděli dne 08.10.2023 si můžete přečíst:
 
 
Děkujeme za přízeň a jsme rádi, že se vám s námi líbilo!
 

 

AKTUALIZACE 06.10.2023 

 
Součástí obou prohlídkových bloků jsou návštěvy kostelů, které budou v době naší návštěvy přístupné.
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově
 
► Návštěva kostela nám bude umožněna od 13:00, jako bonus pro "santiniovce" nám bude umožněna i prohlídka Betlémské jeskyně
 
Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána
 
► Navštívíme i tento kostel, který je v neděli standardně přístupný až do 17:00 
 
Po celý den bude platit pravidlo "otevřeného logbůku"
 
► Můžete se přijít zalogovat kdykoliv po celé odpoledne od 13:00 do 17:00 ... pokud si nás ovšem na trase najdete.-)
► Můžete s námi putovat po celé odpoledne, ale také můžete kdykoliv přijít a kdykoliv odejít, kdykoliv se připojit a kdykoliv se odpojit ... individuálně podle svých časových možností a svého zájmu
► Důležité prostě je, abychom si "Pražské stopy" užili podle svého a abychom měli z nedělního odpoledne příjemný pocit prosté radosti a pohody.-)  
 

 

AKTUALIZACE 29.09.2023 

Uvedené informace nejsou finální - sledujte pravidelné aktualizace, prosím!

 
PROGRAM AKCE:
 
Svaté schody při kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově
 
► Komentovaná prohlídka začíná v 13:00 před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově (N 50° 04.135 E 14° 25.701), s procházkou po zajímavých místech Karlova
► Předpokládaná délka prohlídky je 90 minut
 
Geocachingový event
 
► Od 15:30 do 16:00 na náměstíčku pod sousoším sv. Jana Nepomuckého, před Santiniho rodným domem U tří hvězd (U Zlatého pluhu) (N 50° 05.257 E 14° 23.389)
 
Santiniho stopy na Novém Městě pražském
 
► Komentovaná prohlídka začíná v 16:00 před domem U tří hvězd (U Zlatého pluhu) (N 50° 05.257 E 14° 23.389), kde se Jan Blažej Santini Aichel před 346 roky narodil
► Odtud se vydáme po dalších stopách Santiniho staveb - projdeme Pražským hradem, kde Santini provedl přestavbu budovy kapitulního děkanství (Mladotovský dům), sejdeme dolů Nerudovou ulicí k Valkounskému domu (Santiniho bydliště) a zastavíme se u kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, který Santini dokončil. Budeme obdivovat jedinečné propojení architektury Morzinského paláce (1714 - 1716) se sochařskou výzdobou Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, palác Libštejnů z Kolovrat (1716 - 1726) se sochařskou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna a jeho další stavby na Malé Straně (Colloredo - Schönbornský palác). Připomeneme si i další Santiniho stavby, které už neexistují, anebo se nacházejí jinde. Vycházku ukončíme u hřbitova v bývalé Oboře, kde byl architekt pohřben.
► Předpokládaná délka prohlídky je 90 - 120 minut podle zájmu účastníků.-)
 
Rezervace
 
► Prohlídky jsou bez rezervace - kdo přijde, ten půjde s námi.-)
► Můžete si vybrat - buď se s námi projít po Karlově, nebo se s námi projít po Novém Městě pražském ... nebo prostě s námi strávit celý báječný den.-)
 
Absoventská vizitka akce:
 
► Naštěstí pro vás nebude.-)
 
Razítko akce do záznamníku TTO Santini:
 
► Naštěstí pro vás bude.-)