Program pro tento víkend byl jasný - tradiční účast na turistické akci Podzim pod Zelenou horou. Leč v roce Santiniho pod úplně jinou Zelenou horou, než pod kterou jsem trávil celý tento rok. Bez ohledu na to, zda celou svou fyzickou přítomností, či jen ve svých myšlenkách. Nicméně to dává jasnou logiku - protože bez Zelené hory by nebylo Zelené hory ... a bez Nepomuku by nebylo kostela sv. Jana Nepomuckého. Vlastně obou. Toho na Zelené hoře i toho pod Zelenou horou.

 
Klášter Nepomuk - někdejší cisterciácké opatství založené mezi lety 1144 -1145.
Z Nepomuku pocházela první skupina mnichů, která na místo dorazila roku 1252.
Jan z (Ne)Pomuka, později uctívaný jako svatý Jan Nepomucký (†1393) - mučedník katolické církve a jeden z českých zemských patronů.
Záměr na stavbu poutního kostela pojal opat Václav Vejmluva v roce 1719 po otevření hrobu sv. Jana Nepomuckého.
Projektem stavby, která probíhala v letech 1720 - 1722, byl pověřen slavný architekt Jan Blažej Santini Aichel.
V roce 1994 byl kostel zařazen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
 
Pokud tok mých myšlének nechápete, nic si z toho nedělejte, podařilo se vám udržet jasnou mysl. Gratuluji!
 
Pokud naopak tok mých myšlének chápete, vítejte mezi postiženými. Postiženými Santinim. Vám gratuluji a děkuji!