Fotogalerie

Rád se účastním tradičního zimního pochodu Kolo, kolo Mlejnský, který pořádají přátelé z pražského odboru KČT TurBan. Díky tomuto pochodu jsem se naučil poznávat parky na západním břehu Vltavy - Břevnov, Skalka, Kosíře, Hvězda, Kotlářka, Cibulka, U Hájů - no ... je toho spousta ... za ta léta tu znám kdejaký rybníček.-) Jen Kalvárii v Motole mi "zatajili" ... a musel jsem ji objevit až díky geocachingu. Takové krásné místo! A ještě k tomu havlíčkovské.-)

Kalvárie v Motole byla prohlášena přírodní památku v roce 1982 a její rozloha činí 3,71 ha. Územím protéká Motolský potok. Už od šedesátých let minulého století zde byl budován lesopark, který měl sloužit jako místo odpočinku pro obyvatele přilehlého řepského sídliště. V osmdesátých letech se začalo s výstavbou Plzeňské ulice, která oblast násilně rozdělila na dvě části. 

Dominantou území je nápadná skála, ze které je zajímavý výhled do údolí a především pak na kolony aut, projíždějící přímo pod úpatím skály.-) Na vrcholu skály na kamenném profilovaném soklu stojí pískovcový kříž asi čtyři metry vysoký, po třech stranách zdobený železnými vzpěrami. Do soklu je vyrytý maltézský kříž a letopočet 1721.

Kalvárie bývala oblíbeným výletním místem odedávna, o čemž svědčí také skutečnost, že jej v roce 1846 navštívil Karel Havlíček Borovský spolu s přítelem Pavlem Josefem Šafaříkem za doprovodu historika Václava Vladivoje Tomka. Já jsem sem dorazil sám, se zpožděním bezmála dvou století, ale s nadšením, že jsem dobyl další stopu KHB.-)