Fotogalerie
OBRÁCENÝ SVĚT
 
České slovesnosti
osud pouta kuje:
cenzura ji tiskne,
tiskař cenzuruje.
 

Gymnázium Havlíčkův Brod uspořádalo ve dnech 30. a 31. října 2021, u příležitosti 200. výročí narození KHB, land-artovou akci (výtvarná akce v přírodě) u sochy v parku Budoucnost. Smyslem výtvarné realizace bylo upozornit na nesvobodu slova a překážky, s nimiž se KHB za svého života potýkal a proti kterým se bouřil.

Podstavec studenti polepili novinovými články a texty KHB, v symbolice spisovatele stojícího na svém díle. Ve zdvižené ruce vzdorovitě drží zmačkané noviny a pomyslné provazy, jež ho svazovaly, se doslovně ztvárnily - byly omotány kolem jeho těla a dovedeny k davu manekýn bez tváří. Ty představují společnost a vládní složky stahující Havlíčka zpátky a bránící mu tak v jeho snažení.

Tak takhle brodští studenti prezentovali svoje dílko, které jsem sledoval od pátečního stavu zrodu, kdy podstavec začali oblepovat Národními Nowinami.-) Finální ztvárnění jsem viděl až v neděli při slavnostním kladení věnců. Byl to trochu bizarní výjev, kdy se čelní představitelé města a další okravatovaní pánové v černém klaněli novinám, ale zároveň mě to bavilo, protože oblepený Havlíček dokázal z téhle tryzny smazat nánosy patosu.-) A co ty na to, Karle? Taky se ti to líbilo?!