Na Havlíčkově náměstí v Jedovnicích nalezneme nejstarší sochu Karla Havlíčka Borovského na Moravě. A proč právě zde, uvádí místní kronikář Jiří Roudný: "Byla to známá doba našeho národního obrození, kdy řada našich významných vlastenců, spisovatelů a básníků veřejně vystoupila na ochranu českého jazyka a staletých národních tradic. A Karel Havlíček, ač zemřel mladý, si za několik let veřejné činnosti získal pověst neohroženého bojovníka a vlastence. V těch letech sílilo národní cítění i v Jedovnicích, lidé četli české knihy a české noviny Včela, Poutník, Květy a v padesátých letech bylo v obci odebíráno i šest čísel Havlíčkova Slovana. Pokračovatelem těchto národních a vlasteneckých myšlenek se stal čtenářsko-pěvecký spolek Vlastimil, založený v roce 1863. Tak si Havlíček získal své místo v myslích i srdcích našich předků."

V té době vznikla také myšlenka na postavení pomníku. Trvalo však řadu let, než byla uskutečněna. Později byl vytvořen přípravný výbor z vážených jedovnických občanů, v jehož čele stál lékař František Polčák. Z darů a sbírek byla obstarána potřebná částka na zhotovení sochy. Provedl ji sochař František Volesský z České Třebové za 1.570 korun tehdejší měny. Těžko si dnes představíme úsilí přípravného výboru, než dosáhl povolení u c.k. rakouských úřadů postavit pomník tvrdému odpůrci tehdejšího zřízení. Slavnostní odhalení se konalo v neděli 23. září 1900. Byla to národní slavnost pro celé okolí, které se zúčastnily více než dva tisíce osob. Slavnostní projev přednesl a odhalení provedl spisovatel a redaktor Času dr. Jan Herben z Prahy.