Fotogalerie

"Bratří! Směle kupředu! To budiž naše společné heslo! A takový bude i směr těchto Národních Novin.

(Karel Havlíček Borovský, Národní noviny, 1. číslo, středa 5. dubna 1848)

----------------------------

O víkendu 29.-30. května se na zámku v Malči uskutečnily havlíčkovské slavnosti. Majitel zámku Václav Macháček Rieger tu tak společně se svými hosty fakticky zahájil půlrok oslav 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského.

A proč právě tady? 

Zámek Maleč byl čtyřicet let letním sídlem jednoho z nejvýznamnějších českých politiků devatenáctého století Františka Ladislava Riegera (1818-1903) a také posledních čtrnáct let plodného života zázemím jeho tchána, otce národa, Františka Palackého (1798-1876), který zde napsal kromě jiného i část svých slavných Dějin národu českého v Čechách i v Moravě.

V polovině čtyřicátých let se Rieger seznámil s Karlem Havlíčkem Borovským, se kterým se často setkával ve vlasteneckých kruzích v Praze. Stali se přáteli, rozuměli si lidsky i politicky. Oba byli liberálové, souzněli v názorech na budoucnost Rakouska, na veřejné působení, mnoho spolu zažili jako poslanci ve Vídni a spolu také z Vídně v roce 1848 utíkali. 

F. L. Rieger patřil k několika málo lidem, kteří se nebáli stýkat s Havlíčkem po jeho návratu z brixenského vyhnanství. Stejně tak jako jeho tchán František Palacký, jenž byl Havlíčkovi velkým vzorem a který svým doporučením roku 1846 do redakce Pražských novin odstartoval Havlíčkovu slavnou novinářskou dráhu.

Prostory zámku daly přátelskému setkání mimořádně slavnostní atmosféru, kterou umocnila tematická přednáška Magdalény Pokorné z Historického ústavu Akademie věd ČR, zahájení havlíčkovské výstavy Směle kupředu! a vystoupení hudebníka, skladatele a písničkáře Jaroslava Hutky. Prohlídka zámeckých expozic a občerstvení pro nás hladovce, které připravila zámecká paní, pak už byly jen takovým laskavým pohlazením na duši ... a konečně i na těle.-) 

Bylo to dostatečně důstojné zahájení a my se můžeme moc těšit na všechny akce, které budou následovat. Termíny akcí k tomuto významnému výročí naleznete buď na těchto stránkách, nebo na webových adresách KHB200.cz a 200letHavlicka.cz. Určitě si už dnes zakroužkujte v kalendáři termíny 4.9. a 11.9., kdy se budou konat oficiální oslavy v Havlíčkově Borové a v Havlíčkově Brodě. Ať nezapomenete! Směle kupředu!