Přibyslav je od Havlíčkovy Borové, kde se Karel Havlíček Borovský narodil, vzdálená asi osm kilometrů. První vzpomínka na Přibyslav byla pro malého Karla tíživá: "As v 3. nebo 4. roce jsem si na pavlači zlámal nohu pravú, nastúpiv na vařený brambor, které otec můj, tenkráte velký milovník holubů, jim k žrádlu házel. Odvezli mne do Přibyslavi, kde jsem as čtvrt léta pod dohlídkou doktora ležel a stará bába mi nohu v deskách převazovala. Pamatuju se dosud na ni, jak chodila v červené čepičce a jak já věda, že mne, když spím, nebude nutit k převazování nohy (což bylo bolestné), naschvál vždy dělal, jako bych spal."

Později Karel Havlíček vytrvale docházel do Přibyslavi za svým prvním a zcela jistě i nejvlivnějším učitelem farářem Janem Brůžkem, který sloužil v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi od roku 1839 až do své smrti v roce 1845. U skromného náhrobku na starém kostelním hřbitůvku můžeme na Jana Brůžka vzpomenout: "Tu odpočívá zdejší duchovní pastýř, biskupský vikář, konsistorní rada, učitel Karla Havlíčka Borovského Jan Brůžek, narozen v Praze 21. června 1787, zemřel v Přibyslavi 27. listopadu 1845."

Město Přibyslav uctilo osobnost KHB pomníkem, který vytvořil akademický sochař Roman Podrázský, přibyslavský patriot a bývalý starosta města. Myslím si, že to je pocta více než jen symbolická. Roman Podrázský je totiž v Přibyslavi velice uznávanou osobností. Co se však nepodařilo, je místo, kam byl pomník instalován. Za svodidly hlavní silnice mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou. Sochu Jana Žižky v nadživotní velikosti tu místní lokalizují bez zaváhání, ale o pomníku KHB - který se nachází na druhé straně silnice proti tomu chlapíkovi na koni s hentým klacíkem - mnozí ani netuší. A konšelé to vědí, ale neřeší?!

V rámci projektů „200 let s KHB“ a „Turistika s geocachingem“ jsem pro lovce krabiček připravil na toto téma kešku „Po stopách KHB – Přibyslav (GC9295P)“.