Někdy se člověk může potácet krajinou do úmoru ... a nenalezne jediné místečko, které by jej zaujalo, natož aby jej uchvátilo na první pohled a zarylo se mu do paměti. Někdy pro takový zážitek stačí ujít několik málo stovek metrů ... a člověk zůstane úžasem zírat. Říká se tomu genius loci. Tak tenhle genius loci mě oněměl u Křižné studánky. To místo se nachází na jihozápadaním cípu přírodního parku Melechov, na jih od Horní Paseky, pod vrcholem Šafranice.  

Křižná studánka je takové úplně nenápadné poutní místo. Údajně tudy chodíval misionář páter Václav Hanzeli, který si u lesní studánky omýval bolavé oči. A jak to tak bývá, tak se mu po každém omytí očí ulevilo, až bolest úplně zmizela. Z vděčnosti nad tímto uzdravením zde nad studánkou nechal v roce 1741 zřídit dřevěný kříž se sochami Panny Marie a sv. Víta. Nad studánkou pak byla postavena dřevěná kaplička a kolem kapličky byly zhotoveny dřevěné lavice pro poutníky.

V devatenáctém století byla původní kaplička z podnětu obce Zahrádka nahrazena kamennou, která léty prošla několika rekonstrukcemi. Za svou současnou podobu vděčí opravě z roku 2004. Podle udržovaného stavu okolí i opravených lavic je zjevné, že se jedná o místo hojně navštěvované i dnes.

Vlastně to vypadá, že tu je i po těch dlouhých stoletích vše přesně tak, jak má být. Kaplička se skví ve své kráse, poutníci mají kam usednout, jen ta obec Zahrádka, která se o kapličku tolik zasloužila, už není. V sedmdesátých letech byla zbourána a z větší části ji zalila voda Švihovské nádrže. Zbyl z ní prakticky jen kostel sv. Víta ... a vzpomínky ... o které pečuje a nám všem svými akcemi každoročně připomíná Občanské sdružení Přátelé Zahrádky. Tak to bychom se za nimi mohli společně vydat někdy příště...