Fotogalerie

Letošní ročník pochodu "Krajem Šimona kouzelníka" se z tradičního zázemí v Hněvkovicích přestěhoval do Kletečné. Ptáte se proč? Má snad Kletečná něco společného se Šimonem kouzelníkem? V Kletečné se roku 1868 narodil  prof. MUDr. František Hamza - český lékař a spisovatel, autor románu "Šimon kouzelník" (1920). Příběhu o lásce, o lásce k vlasti a k rodnému jazyku, zachycující osud želivského řádového kněze - buditele, který byl inspirací pro název pochodu provázejícího turisty Šimonovým krajem.

Ačkoliv literární tvorbu Františka Hamzy zná dnes už málokdo, jeho přínos pro lékařství je výjimečný. V roce 1897 nastoupil na místo obvodního lékaře v Luži a už roku 1901 zde zahájil činnost dětské protituberkulózní léčebny, která se velice rychle rozvíjela. Krátce po otevření ústavu zavedl doposud neužívané způsoby léčby. Především hygienicko-dietetickou a pohybovou terapii,  při níž využíval zejména přirozených přírodních zdrojů - slunce a příznivé klima, tzv. terapii ovzduším. Už v roce 1907 byly léčebné úspěchy Františka Hamzy srovnatelné s nejslavnějšími evropskými ústavy a roku 1919 díky jeho úsilí byla založena Masarykova liga proti tuberkulóze. Byl také iniciátorem založené české protirakovinné společnosti a právem mu je přičítán podíl na vzniku Masarykova onkologického ústavu, založeného roku 1935, tedy pět let po jeho smrti.

Turisté se tak dnes sešli v Kletečné k uctění památky Františka Hamzy a ke 150. výročí jeho narození mu zde byla z iniciativy odboru KČT Šlápoty Hněvkovice u Humpolce a především pak jeho předsedkyně Marie Vincencové odhalena pamětní deska. K setkání jsme se připojili i my - není přeci nezbytné se každou sobotu dřít na dálkových trasách, turistika má mnohdy i jiné poslání než jen našlapané kilometry. A dobře jsme udělali, protože to bylo setkání mimořádně důstojné a za účasti mnoha vážených hostů. Hejtmana kraje, ředitele léčebny v Luži, činovníků KČT, potomků Františka Hamzy a mnoha dalších. Tolik vážených hostů malá vesnička u Humpolce dlouho nezažila a asi ani dlouho nezažije. Jejích sto padesát obyvatel jsme svou účastí dnes několikanásobně rozšířili a jsme tomu rádi, že jsme tak mohli učinit. Její slavný rodák si to určitě zasloužil!