Většina potoků a potůčků se svými vodopády a vodopádky lužnického povodí v okolí Tábora měla nebo stále ještě má svoji vlastní keš. Duchovním otcem většiny těchto keší je VixLajvant vulgo Vix61 a jeho poutavé listingy mi byly slabikářem v samých počátcích doby keškovací. Vodopády se obvykle nacházejí na obtížně dostupných místech ... Bohem, lidmi, mobilními operátory a gépées signálem zapomentých.-) Na většinu z těchto nehostinných míst jsem tahal Adama, čímž jsem v něm začal budovat přesvědčení, že geocaching je prostředkem k výkonu práva útrpného.-)

Jen na Větrovském potoce ani vitamínovka.-) Pořád jsem si říkal ... to přijde ... to přijde ... Vix to dá?! Nedal.-) Tak to přeci musí někoho napadnout někoho jiného?! Nenapadlo. V roce 2020 jsme tady ve Vlčím dole pořádali náš tradiční zimní event - Adamova zima 2020 ve Vlčím dole - a tehdy jsem si říkal, že tedy nezbývá nic jiného, než abych tady založil keš já sám. Chtěl jsem ji připravit coby dárek a poděkování pro účastníky eventu Adamova turistická zima v únoru 2021. Leč koronapotvora nám eventy zrušila a já na tuhle keš v roce KHB jednoduše zapomněl.-) Tak jsem tedy tuhle myšlenku oprášil až v roce 2022.

Nicméně si myslím, že procházka podél potoka by mohla být zajímavým námětem nejen pro geocachery, a tak vám ji tu předkládám. Jednotlivá zastavení jsou identifikována pomocí GPS souřadnice, ale kdo není zastánce běhat po lese s nějakou elektronikou, místa si snadno identifikuje podle přiložených fotografií. Putování od pramene po celé délce toku potoka je asi dva kilometry dlouhé, ale má tu výhodu, že je celou cestu s kopce.-) Návštěvu doporučuji za příhodných podmínek v zimě nebo při vypuknuvším předjaří. V letní sezoně tu bývá neprostupná divočina, všudypřítomné ostružiní a šlehající kopřivy.-) Pro dosažení maximálního zážitku doporučuji svými šlépějemi kopírovat koryto potoka a teprve od rozcestí turistických tras nad Vlčím dolem pokračovat po paralelně vedoucí "výhledové" červeně značené cestě. Přeji příjemný zážitek.-)

Větrovský potok

Větrovský potok je levostranný přítok Lužnice a délka jeho toku měří přibližně 2 km. Pramení u železniční trati Tábor - Bechyně západně od Větrov, v nadmořské výšce 501 metrů. Potok teče severním směrem a podtéká silnici II/137 z Tábora směrem na Slapy. Na celé délce se nachází několik vodopádků a vodopádů utvořených zregulovanými skalními prahy a celá kaskáda končí několik desítek metrů před ústím ve Vlčím dole dvěma dvoumetrovými vodopády. Do Lužnice se vlévá v nadmořské výšce 378 metrů.

Zastavení č. 1 - Prameniště (N 49° 23.312' E 14° 38.125')

Pramen se nachází v mokřadech na jižní straně náspu železniční tratě a odtud podtéká propustkem na sever. Louky tady v horní pasáži jsou stíněné divoce rostoucími stromy a křovinami, a tak zůstávají podmáčené i v parném létě. Rýha potůčku ve stráni je patrná hned od prvních metrů toku, který díky specifickým podmínkách této mikrodivočiny prakticky nikdy nevysychá.

Zastavení č. 2 - Větrovské "propadání" (N 49° 23.463' E 14° 38.116')

Mokřady končí s poslední vrbou, u které je potok sveden do melioračního potrubí. Dále na sever vedou jen dokonale odvodněná pole, poplatná intenzivnímu zemědělství s rudou pěticípou hvězdou. Směr regulovaného toku můžeme vytušit díky řadě betonových skruží inspekčních šachet.

Zastavení č. 3 - Pod silnicí (N 49° 23.615' E 14° 38.036')

Meliorační drenáž pokračuje pod silnicí a unáší vody Větrovského potoka pod zemí až k rybníčku. My tu mocnost potoka můžeme alespoň zkontrolovat pohledem do jedné z nezakrytých inspekčních šachet nedaleko silničního propustku.

Zastavení č. 4 - Vtok do rybníka (N 49° 23.639' E 14° 37.966')

Vody potoka vtékají do rybníka přímo z drenáže. No ... do rybníka. Do bývalého rybníka. Rybník není funkční už několik dlouhých let, bohužel se mi však nepodařilo dohledat, kdy přestal plnit svoji funkci. Jen několik metrů vedle se nachází ještě jeden menší vtok bezejmenného potůčku, který se sem v melioraci stáčí po loukách od východu.

Zastavení č. 5 - Stavidlo (N 49° 23.669' E 14° 37.912')

Potůček se klikatí po dně bývalého rybníka ke stavidlu v dezolátním stavu a pod hrází vtéká do svého koryta, které už neopustí. Toto místo schované pod starým pařezem poznáte po sluchu, jak si hezky zurčí.-) Jedná se o poměrně vydatný "čůrek", který díky svým přítokům (většinou levostranným) bude stále sílit.

Od východu se tu k potoku přimyká červeně značená turistická trasa, která bude koryto kopírovat až k Lužnici. Původně vedla těsně vedle rybníka, ještě tu jsou patrné zbytky původního značení. Cesta je dnes už zarostlá náletovými křovinami a je neprůchozí.

Zastavení č. 6 - Vodopádek č. 1 (N 49° 23.765' E 14° 37.810')

Hned po několika desítkách metrů objevíme první z vodopádů kaskády na Větrovském potoce. I když tohle je spíš jen vodopádek.-) Koryto potoka nad tímto vodopádkem je v žalostném stavu po invazivní činnosti lesních dělníků, ale odtud je už čisté a doporučuji pokračovat v jeho těsné blízkosti. Koryto je kamenité a nabízí scenérii typickou pro většinou zdejších potoků mířících do kaňonovitého údolí Lužnice.

Zastavení č. 7 - Vodopádek č. 2 (N 49° 23.806' E 14° 37.812')

Tenhle práh je zjevně naddimenzovaný a podle zarostlé horní hrany je patrné, že horem přetéká jen výjimečně ... tedy pokud vůbec.-)

Zastavení č. 8 - Vodopádek č. 3 (N 49° 23.852' E 14° 37.832')

Tady tok nabírá na síle a následující úsek je nejhezčím po celé jeho délce.

Zastavení č. 9 - Vodopád č. 4 (N 49° 23.981' E 14° 37.803')

Tak tenhle práh si už dovolím nazvat vodopádem.-) I nadále se kochejte okolím potoka podél jeho břehu, než se budeme muset vyhoupnout na cestu.-)

Zastavení č. 10 - Na soutoku (N 49° 24.050' E 14° 37.805')

Po několika levostranných přítocích (mnohdy sotva patrných) se nacházíme na soutoku s vydatným pravostranným přítokem od horeckých rybníčků. Tok se tu prakticky zdvojnásobuje a dále se už rozhodně neodvažuji hovořit o potůčku.-)

Zastavení č. 11 - Brod na rozcestí (N 49° 24.160' E 14° 37.734')

Zde se nacházíte na rozcestí páteřní červeně značené trasy a žlutě značené turistické trasy spojující Tábor s hradem Příběnice. Přes potok byla před mnohými lety postavena lávka, která však už dosloužila svému účelu. Odtud doporučuji pokračovat po červené cestě, potok nabírá na spádu a podél jeho břehů to začíná být krapet nebezpečné.-)

Zastavení č. 12 - Vodopád č. 5 (N 49° 24.279' E 14° 37.628')

Poslední nízký práh ... sem se ještě nechá pohodově sestoupit a pokochat se zblízka.

Zastavení č. 13 - Perla větrovské kaskády č. 1 (N 49° 24.371' E 14° 37.587')

První "perla" kaskády o výšce asi dvou metrů se nachází asi sto metrů před ústím potoka do Lužnice.

Zastavení č. 14 - Perla větrovské kaskády č. 2 (N 49° 24.445' E 14° 37.624')

Druhá "perla" se nachází na skalním prahu asi 50 metrů před ústím potoka a při velkém množství vody vytváří efektní vodopád. V zimě se tu pak při dlouhodobých mrazech může naskytnout úchvatná přírodní scenérie zamrzlých peřejí, jak vidno na fotografii z roku 2018. Leč bývá to jen výjimečný jev. Střední průtok potoka v místě ústí se sice uvádí kolem 15 l/s, ale bývá to jen za ideálních podmínek. Zvláště v letních měsících se průtok pohybuje na minimálních hodnotách.