Fotogalerie

Předně bych pro neznalé geocachingu měl vysvětlit, co znamenají ta čtyři velká písmena v záhlaví tohoto článku. CITO = Cache In Trash Out. Jedná se o aktivity ve prospěch životního prostředí, kdy příznivci geocachingu pomáhají udržovat pořádek v přírodě. Je to prostě takový event (geocachingové setkání), při němž si vezmete pytel, nasadíte rukavice a určitému území ulevíte od odpadků. CITO vzniklo v roce 2002 (tedy dva roky po vzniku geocachingu) a podle oficiálního serveru geocachingu se na celém světě uskutečnilo více než 18.000 CITO eventů za účasti více než 363.000 dobrovolníků. 

K uspořádání tohoto CITO eventu mě inspirovala obdobná akce "Čistá řeka Sázava", které se účastním už nějakých deset let. Na Sázavě uklízejí stovky a dost možná i tisíce dobrovolníků a jsem přesvědčený, že to řece a jejímu okolí fakt svědčí. Chodit v létě podél Sázavy je opravdu radost, protože se za ta léta podařilo poklidit i ta opravdu - abych tak řekl - nejnechutnější místa, pokud chci dostát úrovni vyjadřování na tomto webu.-)

Pro "nultý" ročník Čisté řeky Lužnice jsem vybral 7 km dlouhý úsek mezi lávkou na Harachovce a podhradím v Příběnicích. A proč právě tady? Protože:

► Pěší stezka z Tábora do Příběnic patří mezi nejvýznamnější úseky na Lužnici. Vděčíme za ni Janu Antonínu Vilému Domečkovi (1828-1915), spoluzakládajícímu členovi KČT v Táboře. Jeho jméno je natrvalo spjato s budováním stezky v létech 1895-99 do té doby zcela neschůdným údolím Lužnice. Posléze se i za použití vlastních prostředků podílel na její údržbě a ještě roku 1913, tedy ve svých 85 létech, dohlížel na prodlužování stezky dále na Dobronice u Bechyně.

► Pěší stezka z Tábora do Příběnic patří mezi nejmalebnější úseky na Lužnici, kde se koryto řeky klikatí hluboce zaříznuté v kaňonovitém údolí.

► Na stezce se nacházejí tři významné stavby, které umožňují bezpečný a velmi pohodlný pohyb podél Lužnice - lávka na Harachovce (současná lávka z roku 1941 je v pořadí už třetí lávkou, ty předchozí dvě vzala velká voda), pěší tunel pod Bredovým mlýnem (tunel o délce 32 metrů byl provrtán a dokončen v létech 1938-1939) a obchozí lávka u Příběnic (první lávka byla instalována už v roce 1914 a od té doby byla několikrát opravována, její současné provedení je z roku 1994)

► A konečně úchvatnou scenérii úseku dotváří několik potoků, které se přes kaskády vodopádů a vodopádků divoce ženou s kopců až k ústí s Lužnicí. Mezi nejhezčí patří Dražičkovské vodopády a vodopády na Příběnickém potoce.

► Tak uznejte - tohle údolí si fakt nezaslouží, aby nám ho tu zaprasili nějací pitomci, kterým není nic svaté...

Tušil jsem, že tohle bude štrapáce jen pro nejodolnější, s obtížným způsobem vracení se zpět do Tábora. A tak jsem "oficiální" část zkrátil na úsek trasy mezi Příběnickým potokem a Příběnicemi, kde jsem vzhledem k záchytu černé skládky očekával největší nepořádek. Zbytek trasy měl být především "dočisťovací" - chodím trasu do Bechyně několikrát do roka a vždycky si říkám, jak je tu čisto a jací jsou ti tůristé spořádaný národ.-)

... a ejhle, jak jsem se zmýlil ... když se člověk zadívá trochu jiným pohledem ... tak těch "poschovávaných" odpadků se najednou vyvalí mrak! Vůbec by mě bylo bývalo nenapadlo, kolik pytlů tu dnes nasbíráme! Samozřejmě se mnohdy jednalo o letité "zásoby" odpadků ... a pokud si akci zopakujeme i v příštích letech, tak tu budeme mít útulno jako na té už zmiňované Sázavě.-)

Závěrem patří velké poděkování všem, kteří se této dobrovolnické akce zúčastnili, protože na CITO se kvůli bodu do statistik nechodí - rozhodně to nebývá "levný" bod. Účast dvaceti nadšenců potěšila! Děkuji za účast všem domácím i přespolním ... přespolním navíc děkuji, že vážili dalekou cestu ... děkuji všem zarputilým, kteří absolvovali pěšky celou tu štreku až od Harachovky ... a těm dvěma, kteří společně se mnou dorazili pěšky na Harachovku zase zpět, gratuluji ke sportovnímu výkonu.-) Děkuji všem ... a za rok na CITO "Čistá řeka Lužnice" na viděnou!