Fotogalerie

Svidník je jedním z kopců Pacovské pahorkatiny a dostanete se na něj po červeně značené turistické trase z Černovic. Do Černovic se můžete dostat nejen po vlastní ose, ale i docela dost romanticky, vláčkem na úzkorozchodné trati Obrataň – Jindřichův Hradec. Svidník má nadmořskou výšku 739 m a je poměrně dobře identifikovatelným orientačním bodem v krajině. 

Málokdo asi tuší, že to není jen tak ledasjaký kopec lokálního významu. Do jižního úpatí Svidníku totiž Alois Jirásek umístil jeden z oddílů svatováclavského vojska. Sice mi to v té pověsti zeměpisně úplně neštymuje, ale což? Já tomu rád věřím! Nemusí přeci všechny zásluhy pobrat Blaník, ne? 

Od ostatních kopců lokálního významu ho odlišuje ještě jedna poměrně zajímavá „maličkost“ – na samém vrcholu se nachází zeměměřičská věž z roku 1940, jedna z devíti na území jižních a středních Čech, postavených z nedostatku pevných geodetických bodů na našem území. Věž se specifickým půdorysným tvarem sloužila po válce jako rozhledna pro turistickou veřejnost, jenže postupem času stavbu přerostly stromy, a tím pozbyla významu. Dnes slouží jako vysílač a je pro veřejnost trvale nepřístupná.

Na vrcholku se nachází ještě jedna mimořádnost, malé a nenápadné jezírko na dně bývalého lomu. Měl bych spíš použít výraz „lomku“, protože o lomu z našeho dnešního pohledu nemůže být řeč. Ale proč probíhala těžba kamene tady nahoře na hoře, tak to jsem se bohužel nikde nedočetl. A tak mi to asi bude vrtat v hlavě dál, než se najde někdo chytřejší, kdo mi to prozradí?!

A když se budete vracet, určitě se nezapomeňte zastavit u místního židovského památníku. Nebojte se, nepřehlédnete ho, je přímo na turistické trase. „Židovský památník Černovice“ založilo stejnojmenné občanské hnutí v roce 2002 a věnovalo ho obětem, které buď z Černovic pocházely, nebo tam až do roku 1942 žily. Praví o něm toto: „Oběťmi ve smyslu uměleckého konceptu tohoto nového památníku nejsou pouze lidé, kteří v koncentračních táborech zahynuli, nýbrž také ti, kteří genocidu přežili. Tímto pojetím, které vychází z motta memento vivorum (pomni živých), se památník Černovice odlišuje od mnoha jiných památníků obětem holocaustu, neboť ty většinou vycházejí pouze z koncepce dané mottem memento mori (pomni smrti).“ Dovolil jsem si citaci, z úcty bych si to neodvážil opsat vlastními slovy.

A pak už se můžete jít posadit na lavičku na nádraží, než si vás tu vyzvedne vláček. Nebo si dojít na kávu a pralinky do kavárny Budík. Vyhlášené pralinky si tu majitelé sami vyrábějí, pralinky jsou děsně dobré a přiměřeně tomu taky děsně drahé.-) Já vím, že je to sice reklama, ale zase ne tak velká. Až uvidíte ty ceny, tak si možná půjdete rovnou sednout na to nádraží.-)